fluquinconazool | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/19/2019 om: 3:45 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Fluquinconazool

Stofgegevens

 
Stofnaam
fluquinconazool
Engelse naam
fluquinconazole
CAS-nummer
136426-54-5
EG-nummer
411-960-9
Aquo-code
fluqcnzl
SIKB-id
3822
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Chemische stofgroep
triazolen
diazolen

Let op!

Geprint op: 10/19/2019 om: 3:45 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2019 om: 3:45 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm fluquinconazool
(136426-54-5)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 0,032 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/19/2019 om: 3:45 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/19/2019 om: 3:45 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten