2,3,5,6-tetrachlooraniline | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 21:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,3,5,6-Tetrachlooraniline

Stofgegevens

 
Stofnaam
2,3,5,6-tetrachlooraniline
Stofafkorting
2,3,5,6-TeCA
Engelse naam
2,3,5,6-tetrachloroaniline
CAS-nummer
3481-20-7
EG-nummer
222-461-9
Aquo-code
2356T4ClAn
SIKB-id
2885
Molecuulformule
C6-H3-Cl4-N
SMILES
Clc1c(Cl)cc(Cl)c(Cl)c1N
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 2,3,5,6-tetrachlooraniline
Chemische stofgroep
chlooranilines
tetrachlooranilines som

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 21:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 21:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,3,5,6-tetrachlooraniline (2,3,5,6-TeCA)
(3481-20-7)

(behoort tot tetrachlooranilines som)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 2,91
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 3 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 3 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (totaal) (afgeleid van MTR) 0,03 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 1220 µg/kg
Milieu Sediment Sediment VR (droge stof) 1,7 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 1,7 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,004 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

48:

Verwaarloosbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

59:

Verwaarloosbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 21:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 21:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten