flumioxazine | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:39 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Flumioxazine

Stofgegevens

 
Stofnaam
flumioxazine
Engelse naam
flumioxazin
CAS-nummer
103361-09-7
Aquo-code
flumoxzn
SIKB-id
3812
Synoniem
N-(7-fluor-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-een-1,2-dicarboxamide
N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-ene-1,2-dicarboxamide
2-[7-fluor-3-oxo-4-(prop-2-yn-1-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-isoindool-1,3(2H)-dion
flumioxazin/N-(7-fluor-3,4-dihydro-3-oxo-4-propynyl-2H-1,4-benzoxazinyl)-1-cyclo-hexeen-1,2-dicarboxamide
Molecuulformule
C19-H15-F-N2-O4
SMILES
Fc1cc2OCC(=O)N(CC#C)c2cc1N3C(=O)C4=C(CCCC4)C3=O
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:39 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
flumioxazine
(103361-09-7)
Specifieke naam op ZZS flumioxazine; N-(7-fluor-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-een-1,2-dicarboxamide
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
flumioxazine
(103361-09-7)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:39 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm flumioxazine
(103361-09-7)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 0,00085 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:39 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 1:39 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
flumioxazine
(103361-09-7)
Specifieke naam CMR Flumioxazine (ISO); 2-[7-fluor-3-oxo-4-(prop-2-yn-1-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-isoindool-1,3(2H)-dion
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
flumioxazine
(103361-09-7)
Specifieke naam op SZW-lijst flumioxazin/N-(7-fluor-3,4-dihydro-3-oxo-4-propynyl-2H-1,4-benzoxazinyl)-1-cyclo-hexeen-1,2-dicarboxamide
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten