flumioxazine Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

flumioxazine

 

Stofgegevens

CAS-nummer
103361-09-7
EG-nummer
600-425-7
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
flumioxazin
Synoniemen
N-(7-fluor-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-een-1,2-dicarboxamide
N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-ene-1,2-dicarboxamide
2-[7-fluor-3-oxo-4-(prop-2-yn-1-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-isoindool-1,3(2H)-dion
flumioxazin/N-(7-fluor-3,4-dihydro-3-oxo-4-propynyl-2H-1,4-benzoxazinyl)-1-cyclo-hexeen-1,2-dicarboxamide
Aquo-code
flumoxzn
SIKB-id
3812
Molecuulformule
C19-H15-F-N2-O4
SMILES
FC1=CC2=C(C=C1N1C(=O)C3=C(CCCC3)C1=O)N(CC#C)C(=O)CO2
Functionele stofgroepen
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
flumioxazine
(103361-09-7)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm flumioxazine
(103361-09-7)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost)
0,00085 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
flumioxazine
(103361-09-7)
Specifieke naam op SZW-lijst
flumioxazine (ISO)
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
flumioxazine
(103361-09-7)
Specifieke naam ECHA
flumioxazin (ISO); N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-ene-1,2-dicarboximide
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid