2,3,4-trichloorfenol | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 3:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,3,4-Trichloorfenol

Stofgegevens

 
Stofnaam
2,3,4-trichloorfenol
Engelse naam
2,3,4-trichlorophenol
CAS-nummer
15950-66-0
EG-nummer
240-083-2
Aquo-code
234TClFol
SIKB-id
83
Molecuulformule
C6-H3-Cl3-O
SMILES
c1(c(c(ccc1O)Cl)Cl)Cl
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 2,3,4-trichloorfenol
Chemische stofgroep
chloorfenolen
gesubstitueerde chloorfenolen
trichloorfenolen

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 3:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 3:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,3,4-trichloorfenol
(15950-66-0)

(behoort tot trichloorfenolen)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 2,36
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 0,54 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 12 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (totaal) 5,4E-03 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 0,12 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 1,2 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren VR (totaal) 1,2E-03 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal)
Milieu Grond Grond VR (droge stof)
 

Toelichtende voetnoot

89:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

92:

Maximaal aanvaardbare concentratie

99:

Verwaarloosbaar risiconiveau

91:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

94:

Maximaal aanvaardbare concentratie

49:

Verwaarloosbaar risiconiveau

56:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

De log Kp voor sediment/water is voor deze stof kleiner dan 3, afleiding van MTR sediment niet nodig.

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 3:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 3:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten