kobalt boride Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 17:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

kobalt boride

 

Stofgegevens

CAS-nummer
12619-68-0
EG-nummer
235-722-7

Engelse naam
Cobalt boride
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 17:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 17:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 17:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
kobalt boride
(12619-68-0)
Specifieke naam ECHA
Cobalt boride
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid