Chlorite-group minerals Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Chlorite-group minerals

 

Stofgegevens

CAS-nummer
1318-59-8
EG-nummer
215-285-9

Engelse naam
Chlorite-group minerals
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
Chlorite-group minerals
(1318-59-8)
Specifieke naam ECHA
Chlorite-group minerals
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid