Bottom residues resulting from the synthesis of isoprene and isoamylene by dehydrogenation of isopentane Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Bottom residues resulting from the synthesis of isoprene and isoamylene by dehydrogenation of isopentane

 

Stofgegevens

EG-nummer
700-774-6

Engelse naam
Bottom residues resulting from the synthesis of isoprene and isoamylene by dehydrogenation of isopentane
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 13:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
Bottom residues resulting from the synthesis of isoprene and isoamylene by dehydrogenation of isopentane
Specifieke naam ECHA
Bottom residues resulting from the synthesis of isoprene and isoamylene by dehydrogenation of isopentane
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid