Boc-D-Phe-Pro-OSu Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Boc-D-Phe-Pro-OSu

 

Stofgegevens

CAS-nummer
148980-30-7
EG-nummer
813-908-4

Engelse naam
Boc-D-Phe-Pro-OSu
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
Boc-D-Phe-Pro-OSu
(148980-30-7)
Specifieke naam ECHA
Boc-D-Phe-Pro-OSu
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid