fenthion | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/31/2020 om: 11:44 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Fenthion

Stofgegevens

 
Stofnaam
fenthion
Engelse naam
fenthion
CAS-nummer
55-38-9
EG-nummer
200-231-9
Aquo-code
fenton
SIKB-id
760
Molecuulformule
C10-H15-O3-P-S2
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van fenthion
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
KRW specifiek verontreinigende stoffen
Chemische stofgroep
organofosforverbindingen

Let op!

Geprint op: 10/31/2020 om: 11:44 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/31/2020 om: 11:44 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm fenthion
(55-38-9)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 2,35
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) 3 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) 3 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (totaal) 0,03 ng/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 0,4 µg/kg
Milieu Sediment Sediment VR (droge stof) 0,004 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,004 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,03 ng/l
 

Toelichtende voetnoot

33:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (JG-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (JG-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘jaargemiddelde waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term JG-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

90:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

99:

Verwaarloosbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

59:

Verwaarloosbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/31/2020 om: 11:44 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/31/2020 om: 11:44 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten