Bis(2,3-epoxypropyl) phthalate Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Bis(2,3-epoxypropyl) phthalate

 

Stofgegevens

CAS-nummer
7195-45-1
EG-nummer
230-566-6

Engelse naam
Bis(2,3-epoxypropyl) phthalate
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
Bis(2,3-epoxypropyl) phthalate
(7195-45-1)
Specifieke naam ECHA
Bis(2,3-epoxypropyl) phthalate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid