fenpropimorf | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 4/15/2021 om: 8:24 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Fenpropimorf

Stofgegevens

 
Stofnaam
fenpropimorf
Engelse naam
fenpropimorph
CAS-nummer
67564-91-4
EG-nummer
266-719-9
Aquo-code
fenppmf
SIKB-id
3771
Synoniem
(+-)-cis-4-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholine
Molecuulformule
C20-H33-N-O
SMILES
CC(CN1C[C@@H](C)O[C@@H](C)C1)Cc2ccc(cc2)C(C)(C)C
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van fenpropimorf
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 4/15/2021 om: 8:24 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 4/15/2021 om: 8:24 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm fenpropimorf
(67564-91-4)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 0,22 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 4/15/2021 om: 8:24 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 4/15/2021 om: 8:24 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
fenpropimorf
(67564-91-4)
Specifieke naam op SZW-lijst fenpropimorf
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-67

Toelichtende voetnoten