Benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, compd. with [4S-(4α,4aα,5α,5aα,6α,12aα)]-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, compd. with [4S-(4α,4aα,5α,5aα,6α,12aα)]-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide

 

Stofgegevens

CAS-nummer
35689-59-9
EG-nummer
252-677-9

Engelse naam
Benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, compd. with [4S-(4α,4aα,5α,5aα,6α,12aα)]-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
Benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, compd. with [4S-(4α,4aα,5α,5aα,6α,12aα)]-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide
(35689-59-9)
Specifieke naam ECHA
Benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, compd. with [4S-(4α,4aα,5α,5aα,6α,12aα)]-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid