Barium 4-dodecylphenolate Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Barium 4-dodecylphenolate

 

Stofgegevens

CAS-nummer
93922-04-4
EG-nummer
300-141-0

Engelse naam
Barium 4-dodecylphenolate
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
Barium 4-dodecylphenolate
(93922-04-4)
Specifieke naam ECHA
Barium 4-dodecylphenolate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid