Backhousia citriodora, ext. Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Backhousia citriodora, ext.

 

Stofgegevens

CAS-nummer
84775-80-4
EG-nummer
283-909-7

Engelse naam
Backhousia citriodora, ext.
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
Backhousia citriodora, ext.
(84775-80-4)
Specifieke naam ECHA
Backhousia citriodora, ext.
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid