Auranofin Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 22:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Auranofin

 

Stofgegevens

CAS-nummer
34031-32-8
EG-nummer
251-801-9
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
Auranofin
Molecuulformule
C20-H34-Au-O9-P-S
SMILES
CCP(CC)(CC)=[Au]S[C@@H]1O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 22:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 22:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 22:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
Auranofin
(34031-32-8)
Specifieke naam ECHA
Auranofin
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid