fenothrin | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 4/20/2021 om: 3:21 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Fenothrin

Stofgegevens

 
Stofnaam
fenothrin
Engelse naam
d-phenothrin
CAS-nummer
26002-80-2
EG-nummer
247-404-5
Aquo-code
fentn
SIKB-id
756
Synoniem
3-phenoxybenzyl 2-dimethyl-3-(methylpropenyl)cyclopropanecarboxylate
d-fenothrin
phenothrin [1R)-trans- isomer]
Molecuulformule
C23-H26-O3
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van fenothrin
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Biociden

Let op!

Geprint op: 4/20/2021 om: 3:21 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 4/20/2021 om: 3:21 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm fenothrin
(26002-80-2)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 1E-006 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 4/20/2021 om: 3:21 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 4/20/2021 om: 3:21 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten