Aromatic hydrocarbons, C9 Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Aromatic hydrocarbons, C9

 

Stofgegevens

CAS-nummer
128601-23-0
EG-nummer
810-243-1

Engelse naam
Aromatic hydrocarbons, C9
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
Aromatic hydrocarbons, C9
(128601-23-0)
Specifieke naam ECHA
Aromatic hydrocarbons, C9
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid