1,1,1-trichloorethaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,1,1-trichloorethaan

 

Stofgegevens

CAS-nummer
71-55-6
EG-nummer
200-756-3
UN-nummer
2831
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
1,1,1-trichloroethane
Aquo-code
111TClC2a
SIKB-id
4
Molecuulformule
C2-H3-Cl3
SMILES
CC(Cl)(Cl)Cl
Functionele stofgroepen
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst E-PRTR
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

E-PRTR
1,1,1-trichloorethaan
(71-55-6)
Specifieke stofnaam op EPRTR
1,1,1-trichloorethaan
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht
Drempelwaarde voor uitstoot in water

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,1,1-trichloorethaan
(71-55-6)
Milieu Lucht Lucht MTR
380 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof)
1,09
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal)
21 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal)
54 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal)
2,1 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal)
5,4 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal)
Milieu Grond Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof)
15 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem)
0,25 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem)
0,25 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem)
0,25 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie)
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof)
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem)
0,25 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
15 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie)
Milieu Grond kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie)
Milieu Grondwater Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost)
0,01 µg/l
Milieu Grondwater Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost)
300 µg/l
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
555 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm
100 ppm
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min
1110 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min, ppm
200 ppm
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min
830 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min
4.600 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min
24.000 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min
830 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min
3.700 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min
24.000 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
830 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
3.300 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
24.000 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA)
34.000 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:03

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
1,1,1-trichloorethaan
(71-55-6)
UN-nummer 2831
Benaming en beschrijving 3.1.2 1,1,1-TRICHLOORETHAAN
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
1,1,1-trichloorethaan
(71-55-6)
UN-nummer 2831
Benaming en beschrijving 3.1.2 1,1,1-TRICHLOORETHAAN
GEVI-code 60
Stofindeling weg en spoor LNR
Stofindeling water LNR

Voetnoten