Androst-4-ene-3,17-dione, 9-hydroxy- Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Androst-4-ene-3,17-dione, 9-hydroxy-

 

Stofgegevens

CAS-nummer
560-62-3
EG-nummer
611-349-9

Engelse naam
Androst-4-ene-3,17-dione, 9-hydroxy-
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
Androst-4-ene-3,17-dione, 9-hydroxy-
(560-62-3)
Specifieke naam ECHA
Androst-4-ene-3,17-dione, 9-hydroxy-
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid