Androst-4-ene-3,17-dione Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Androst-4-ene-3,17-dione

 

Stofgegevens

CAS-nummer
63-05-8
EG-nummer
200-554-5
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
Androst-4-ene-3,17-dione
Molecuulformule
C19-H26-O2
SMILES
[H][C@@]12CCC(=O)[C@@]1(C)CC[C@@]1([H])[C@@]2([H])CCC2=CC(=O)CC[C@]12C
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
Androst-4-ene-3,17-dione
(63-05-8)
Specifieke naam ECHA
Androst-4-ene-3,17-dione
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid