Amides, coco, N-[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl] Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Amides, coco, N-[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]

 

Stofgegevens

CAS-nummer
68308-43-0
EG-nummer
269-651-8

Engelse naam
Amides, coco, N-[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
Amides, coco, N-[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]
(68308-43-0)
Specifieke naam ECHA
Amides, coco, N-[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid