Aluminium oxide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Aluminium oxide

 

Stofgegevens

CAS-nummer
1344-28-1
EG-nummer
215-691-6

Engelse naam
Aluminium oxide
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
Aluminium oxide
(1344-28-1)
Specifieke naam ECHA
Aluminium oxide
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid