fenitrothion | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 2:56 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Fenitrothion

Stofgegevens

 
Stofnaam
fenitrothion
Engelse naam
fenitrothion
CAS-nummer
122-14-5
EG-nummer
204-524-2
Aquo-code
feNO2ton
SIKB-id
750
Molecuulformule
C9-H12-N-O5-P-S
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van fenitrothion
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Biociden
KRW specifiek verontreinigende stoffen
Chemische stofgroep
organofosforverbindingen

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 2:56 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 2:56 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm fenitrothion
(122-14-5)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 2,2
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) 9 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) 9 ng/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 0,7 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,007 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,09 ng/l
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 5,68E-06 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

33:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (JG-MKN). Deze term werd gebruikt in de Nederlandse wetgeving onder de KRW, maar bij de laatste wijziging van het Besluit milieukwaliteitseisen water (BKMW) is de term milieukwaliteitsnorm vervangen door milieukwaliteitseis (JG-MKE). In de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water wordt gesproken over ‘jaargemiddelde waarde van de concentratie’. Deze wijziging heeft te maken de juridische status van de getallen in beide documenten. De inhoudelijke betekenis van de getallen en de wijze van toetsing is niet veranderd en de wijziging is ook niet van toepassing op de stoffen die niet in BKMW of Regeling staan genoemd. Op deze website kiezen we er daarom voor om de term JG-MKN te blijven gebruiken, ongeacht de status van het getal.

90:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Deze indicatieve luchtnorm is afgeleid met een methode die op dit moment niet meer wordt gehanteerd. Bij overschrijdingen van de normwaarden kunt u via de helpdesk contact opnemen met het RIVM om de status van de normwaarde te checken. Het RIVM kan op verzoek van het bevoegd gezag een actueel (Indicatief) MTR afleiden. Het RIVM werkt aan verbetering van deze indicatieve normen.

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 2:56 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/13/2021 om: 2:56 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten