Altenuene from Alternaria sp. Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Altenuene from Alternaria sp.

 

Stofgegevens

CAS-nummer
29752-43-0
EG-nummer
636-905-8
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
Altenuene from Alternaria sp.
Molecuulformule
C15-H16-O6
SMILES
COC1=CC2=C(C(=O)O[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H](O)C=C23)C(O)=C1
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
Altenuene from Alternaria sp.
(29752-43-0)
Specifieke naam ECHA
Altenuene from Alternaria sp.
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid