ALMAX CORRECTOR D-20 Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ALMAX CORRECTOR D-20

 

Stofgegevens

EG-nummer
936-525-5

Engelse naam
ALMAX CORRECTOR D-20
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
ALMAX CORRECTOR D-20
Specifieke naam ECHA
ALMAX CORRECTOR D-20
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid