Acetylferrocene Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Acetylferrocene

 

Stofgegevens

CAS-nummer
1271-55-2
EG-nummer
215-043-2

Engelse naam
Acetylferrocene
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
Acetylferrocene
(1271-55-2)
Specifieke naam ECHA
Acetylferrocene
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid