Acetic acid ethenyl ester, polymer with chloroethene Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Acetic acid ethenyl ester, polymer with chloroethene

 

Stofgegevens

CAS-nummer
9003-22-9
EG-nummer
618-359-2

Engelse naam
Acetic acid ethenyl ester, polymer with chloroethene
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:57

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
Acetic acid ethenyl ester, polymer with chloroethene
(9003-22-9)
Specifieke naam ECHA
Acetic acid ethenyl ester, polymer with chloroethene
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid