fenarimol | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 8/3/2021 om: 7:29 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Fenarimol

Stofgegevens

 
Stofnaam
fenarimol
Engelse naam
fenarimol
CAS-nummer
60168-88-9
EG-nummer
262-095-7
Aquo-code
fenarml
SIKB-id
747
Synoniem
fenarimol/2,4’-dichloor-α(pyrimidyl)-benzhydrylalcohol
2,4'-dichloro-alpha-(pyrimidin-5-yl)benzhydryl alcohol
Molecuulformule
C17-H12-Cl2-N2-O
SMILES
OC(c1ccc(Cl)cc1)(c2cncnc2)c3ccccc3Cl
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van fenarimol
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 8/3/2021 om: 7:29 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 8/3/2021 om: 7:29 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm fenarimol
(60168-88-9)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 1,1 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 8/3/2021 om: 7:29 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 8/3/2021 om: 7:29 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
fenarimol
(60168-88-9)
Specifieke naam op SZW-lijst fenarimol/2,4’-dichloor-α(pyrimidyl)-benzhydrylalcohol
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten