2,3,4,5-tetrachlooraniline | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 7/12/2020 om: 2:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,3,4,5-Tetrachlooraniline

Stofgegevens

 
Stofnaam
2,3,4,5-tetrachlooraniline
Stofafkorting
2,3,4,5-TeCA
Engelse naam
2,3,4,5-tetrachloroaniline
CAS-nummer
634-83-3
EG-nummer
211-216-1
Aquo-code
2345T4ClAn
SIKB-id
2882
Molecuulformule
C6-H3-Cl4-N
SMILES
c1(c(c(cc(c1Cl)Cl)N)Cl)Cl
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 2,3,4,5-tetrachlooraniline
Chemische stofgroep
chlooranilines
tetrachlooranilines som

Let op!

Geprint op: 7/12/2020 om: 2:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 7/12/2020 om: 2:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,3,4,5-tetrachlooraniline (2,3,4,5-TeCA)
(634-83-3)

(behoort tot tetrachlooranilines som )
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 2,91
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 3 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 3 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (totaal) (afgeleid van MTR) 0,03 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 1220 µg/kg
Milieu Sediment Sediment VR (droge stof) 1,7 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 1,7 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,004 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

48:

Verwaarloosbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

59:

Verwaarloosbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 7/12/2020 om: 2:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 7/12/2020 om: 2:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten