2,3,4,5-tetrachlooraniline Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/7/2023 om: 3:23 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,3,4,5-Tetrachlooraniline

Stofgegevens

 
Stofnaam
2,3,4,5-tetrachlooraniline
Stofafkorting
2,3,4,5-TeCA
Engelse naam
2,3,4,5-tetrachloroaniline
CAS-nummer
634-83-3
EG-nummer
211-216-1
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
2345T4ClAn
SIKB-id
2882
Molecuulformule
C6-H3-Cl4-N
SMILES
NC1=CC(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1Cl
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Chemische stofgroep
chlooranilines
tetrachlooranilines som

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/7/2023 om: 3:23 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/7/2023 om: 3:23 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm tetrachlooranilines som (TeCA) 2,3,4,5-tetrachlooraniline (2,3,4,5-TeCA)
(634-83-3)

(behoort tot tetrachlooranilines som)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 2,91
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 3 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 3 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 1220 µg/kg
Milieu Grond Grond indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (droge stof) 30 mg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 1,7 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,004 µg/l
Milieu Grondwater Grondwater indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (opgelost) 10 µg/l

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit betekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van een strengere rapportagegrens mag ook, mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het beoordelen van het meetresultaat < rapportagegrens AS3000 mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert (zonder< teken), moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de vereiste rapportagegrens AS3000.

Let op!

Geprint op: 6/7/2023 om: 3:23 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten