7-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

7-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine

 

Stofgegevens

CAS-nummer
1260903-17-0
EG-nummer
841-056-3

Engelse naam
7-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 12:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
7-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
(1260903-17-0)
Specifieke naam ECHA
7-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid