5-Heptenoic acid, 7-[3,5-dihydroxy-2-[2-[2-(phenoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]ethenyl]cyclopentyl]-, [1R-[1α(Z),2β(E),3α,5α]]-, compd. with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:1) Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

5-Heptenoic acid, 7-[3,5-dihydroxy-2-[2-[2-(phenoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]ethenyl]cyclopentyl]-, [1R-[1α(Z),2β(E),3α,5α]]-, compd. with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:1)

 

Stofgegevens

CAS-nummer
77698-96-5
EG-nummer
278-752-6

Engelse naam
5-Heptenoic acid, 7-[3,5-dihydroxy-2-[2-[2-(phenoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]ethenyl]cyclopentyl]-, [1R-[1α(Z),2β(E),3α,5α]]-, compd. with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:1)
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
5-Heptenoic acid, 7-[3,5-dihydroxy-2-[2-[2-(phenoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]ethenyl]cyclopentyl]-, [1R-[1α(Z),2β(E),3α,5α]]-, compd. with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:1)
(77698-96-5)
Specifieke naam ECHA
5-Heptenoic acid, 7-[3,5-dihydroxy-2-[2-[2-(phenoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]ethenyl]cyclopentyl]-, [1R-[1α(Z),2β(E),3α,5α]]-, compd. with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:1)
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid