4-O-[(2R,3R,4aS,6R,7S,8R,8aR)-3-amino-6-(4-amino-4-deoxy-α-D-glucopyranosyloxy)-8-hydroxy-7-methylaminoperhydropyrano[3,2-b]pyran-2-yl]-2-deoxystreptamine, sulphate Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4-O-[(2R,3R,4aS,6R,7S,8R,8aR)-3-amino-6-(4-amino-4-deoxy-α-D-glucopyranosyloxy)-8-hydroxy-7-methylaminoperhydropyrano[3,2-b]pyran-2-yl]-2-deoxystreptamine, sulphate

 

Stofgegevens

CAS-nummer
41194-16-5
EG-nummer
687-974-6

Engelse naam
4-O-[(2R,3R,4aS,6R,7S,8R,8aR)-3-amino-6-(4-amino-4-deoxy-α-D-glucopyranosyloxy)-8-hydroxy-7-methylaminoperhydropyrano[3,2-b]pyran-2-yl]-2-deoxystreptamine, sulphate
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
4-O-[(2R,3R,4aS,6R,7S,8R,8aR)-3-amino-6-(4-amino-4-deoxy-α-D-glucopyranosyloxy)-8-hydroxy-7-methylaminoperhydropyrano[3,2-b]pyran-2-yl]-2-deoxystreptamine, sulphate
(41194-16-5)
Specifieke naam ECHA
4-O-[(2R,3R,4aS,6R,7S,8R,8aR)-3-amino-6-(4-amino-4-deoxy-α-D-glucopyranosyloxy)-8-hydroxy-7-methylaminoperhydropyrano[3,2-b]pyran-2-yl]-2-deoxystreptamine, sulphate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid