etofenprox | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:50 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Etofenprox

Stofgegevens

 
Stofnaam
etofenprox
Engelse naam
Ethofenprox
CAS-nummer
80844-07-1
EG-nummer
407-980-2
Aquo-code
etfpx
SIKB-id
3730
Synoniem
ethofenprox
etofenprox; 2-(4- ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether
Molecuulformule
C25H28O3
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:50 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:50 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm etofenprox
(80844-07-1)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 0,00054 µg/l
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

61:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:50 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:50 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
etofenprox
(80844-07-1)
Specifieke naam op SZW-lijst etofenprox; 2-(4- ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten