4-methoxy-o-toluidine Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4-methoxy-o-toluidine

 

Stofgegevens

CAS-nummer
102-50-1
EG-nummer
203-036-7
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
4-methoxy-o-toluidine
Molecuulformule
C8-H11-N-O
SMILES
COC1=CC(C)=C(N)C=C1
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
4-methoxy-o-toluidine
(102-50-1)
Specifieke naam ECHA
4-methoxy-o-toluidine
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid