4-ethyl-1,4lambda5-azaphosphinan-4-one hydrochloride Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4-ethyl-1,4lambda5-azaphosphinan-4-one hydrochloride

 

Stofgegevens

CAS-nummer
1003315-38-5
EG-nummer
825-406-2

Engelse naam
4-ethyl-1,4lambda5-azaphosphinan-4-one hydrochloride
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
4-ethyl-1,4lambda5-azaphosphinan-4-one hydrochloride
(1003315-38-5)
Specifieke naam ECHA
4-ethyl-1,4lambda5-azaphosphinan-4-one hydrochloride
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid