topramezon Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 8/11/2022 om: 5:48 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Topramezon

Stofgegevens

 
Stofnaam
topramezon
Engelse naam
topramezone
CAS-nummer
210631-68-8
EG-nummer
606-699-4
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
topmzn
SIKB-id
4884
Synoniem
4-[[]3-(4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl)-4-methanesulfonyl-2-methylbenzoyl]-1-methyl-1H-pyrazol-5-ol
Molecuulformule
C16-H17-N3-O5-S
SMILES
CN1N=CC(C(=O)C2=C(C)C(C3=NOCC3)=C(C=C2)S(C)(=O)=O)=C1O
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 8/11/2022 om: 5:48 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 8/11/2022 om: 5:48 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 8/11/2022 om: 5:48 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel {substanceListPhrase} zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel {substanceListPhrase} zijn opgenomen.
CMR volgens zelfclassificatie
topramezon
(210631-68-8)
Specifieke naam ECHA 4-[[]3-(4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl)-4-methanesulfonyl-2-methylbenzoyl]-1-methyl-1H-pyrazol-5-ol
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/72693
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 5 april 2022

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.