ethylamine | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 8:45 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Ethylamine

Stofgegevens

 
Stofnaam
ethylamine
Engelse naam
ethylamine
CAS-nummer
75-04-7
UN-nummer
1036; 2270
EG-nummer
200-834-7
Aquo-code
C2yAe
SIKB-id
727
Molecuulformule
C2-H7-N
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van ethylamine
Functionele stofgroep
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
alifatische amines

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 8:45 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
ethylamine
(75-04-7)
Stofklasse voor luchtemissies gO.1
Grensmassastroom 100 g/uur
Emissiegrenswaarde 20 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 8:45 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm ethylamine
(75-04-7)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 1100 µg/l
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 9 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min 28 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min 280 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min 1.500 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min 28 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min 140 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min 790 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 28 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 92 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 510 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA) 1,35 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

10:

tijdgewogen gemiddelde

133:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

134:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

135:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

136:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

137:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

138:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

152:

De level of distinct odour awareness (LOA) geeft de luchtconcentratie van een stof waar de geur van de stof duidelijk wordt waargenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 8:45 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ethylamine
(75-04-7)
ethylamine
(75-04-7)
UN-nummer 1036
2270
Benaming en beschrijving 3.1.2 ETHYLAMINE
ETHYLAMINE, OPLOSSING IN WATER met ten minste 50 massa- procent en ten hoogste 70 massa- procent ethylamine
Klasse 2.2 2 3
Classificatiecode 2.2 2F
FC
Verpakkingsgroep 2.1.1.3
II
Etiketten 5.2.2 2.1 3+8
Bijzondere bepalingen 3.3 662
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
P001 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M) T50
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3
TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxBN(M)
L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (B/D)
2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 23 338

Voetnoten

Gassen
Brandbare vloeistoffen
brandbare gassen
brandbare gassen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
brandbaar gas
zeer brandbare vloeistof, bijtend.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 8:45 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten