4-((2S,5S)-13-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-5-isopropyl-4,7-dioxo-2-(3-ureidopropyl)-8,11-dioxa-3,6-diazatridecanamido)benzyl (2-(((((S)-1-(chloromethyl)-3-(6-(4-hydroxybenzamido)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbonyl)-9-methyl-2,3-dihydro-1H-benzo[e]indol-5-yl)oxy)carbonyl)(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)amino)ethyl)(methyl)carbamate Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4-((2S,5S)-13-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-5-isopropyl-4,7-dioxo-2-(3-ureidopropyl)-8,11-dioxa-3,6-diazatridecanamido)benzyl (2-(((((S)-1-(chloromethyl)-3-(6-(4-hydroxybenzamido)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbonyl)-9-methyl-2,3-dihydro-1H-benzo[e]indol-5-yl)oxy)carbonyl)(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)amino)ethyl)(methyl)carbamate

 

Stofgegevens

CAS-nummer
1345681-58-4
EG-nummer
813-138-9

Engelse naam
4-((2S,5S)-13-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-5-isopropyl-4,7-dioxo-2-(3-ureidopropyl)-8,11-dioxa-3,6-diazatridecanamido)benzyl (2-(((((S)-1-(chloromethyl)-3-(6-(4-hydroxybenzamido)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbonyl)-9-methyl-2,3-dihydro-1H-benzo[e]indol-5-yl)oxy)carbonyl)(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)amino)ethyl)(methyl)carbamate
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
4-((2S,5S)-13-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-5-isopropyl-4,7-dioxo-2-(3-ureidopropyl)-8,11-dioxa-3,6-diazatridecanamido)benzyl (2-(((((S)-1-(chloromethyl)-3-(6-(4-hydroxybenzamido)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbonyl)-9-methyl-2,3-dihydro-1H-benzo[e]indol-5-yl)oxy)carbonyl)(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)amino)ethyl)(methyl)carbamate
(1345681-58-4)
Specifieke naam ECHA
4-((2S,5S)-13-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-5-isopropyl-4,7-dioxo-2-(3-ureidopropyl)-8,11-dioxa-3,6-diazatridecanamido)benzyl (2-(((((S)-1-(chloromethyl)-3-(6-(4-hydroxybenzamido)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbonyl)-9-methyl-2,3-dihydro-1H-benzo[e]indol-5-yl)oxy)carbonyl)(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)amino)ethyl)(methyl)carbamate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid