ethoprofos | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 8:51 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Ethoprofos

Stofgegevens

 
Stofnaam
ethoprofos
Engelse naam
ethoprophos
CAS-nummer
13194-48-4
EG-nummer
236-152-1
Aquo-code
etpfs
SIKB-id
722
Molecuulformule
C8-H19-O2-P-S2
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van ethoprofos
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Chemische stofgroep
organofosforverbindingen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 8:51 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 8:51 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm ethoprofos
(13194-48-4)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 0,98
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 63 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 63 ng/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 0,3 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,003 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,6 ng/l
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 8:51 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 8:51 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten