2-propeenzuur homopolymeer Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-propeenzuur homopolymeer

 

Stofgegevens

CAS-nummer
9003-01-4
EG-nummer
618-347-7

Engelse naam
2-propenoic acid, homopolymer
Synoniem
acrylzuur homopolymeer
Functionele stofgroepen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst RIVM stofadviezen
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

RIVM stofadviezen
2-propeenzuur homopolymeer
(9003-01-4)
Stofadvies
beschikbaar

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
2-propeenzuur homopolymeer
(9003-01-4)
Stofklasse voor luchtemissies
gO.1
Emissiegrenswaarde
20 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
2-propeenzuur homopolymeer
(9003-01-4)
Specifieke naam ECHA
2-Propenoic acid, homopolymer
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid