2-methyl-4-(o-tolylazo)benzenediazonium hydrogen sulphate Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-methyl-4-(o-tolylazo)benzenediazonium hydrogen sulphate

 

Stofgegevens

CAS-nummer
101-89-3
EG-nummer
202-985-4

Engelse naam
2-methyl-4-(o-tolylazo)benzenediazonium hydrogen sulphate
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
2-methyl-4-(o-tolylazo)benzenediazonium hydrogen sulphate
(101-89-3)
Specifieke naam ECHA
2-methyl-4-(o-tolylazo)benzenediazonium hydrogen sulphate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid