2,2-dibenzothiazyldisulfide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,2-dibenzothiazyldisulfide

 

Stofgegevens

CAS-nummer
120-78-5
EG-nummer
204-424-9
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
di(benzothiazol-2-yl) disulphide
Aquo-code
22DbztazDS
SIKB-id
4954
Molecuulformule
C14-H8-N2-S4
SMILES
S(SC1=NC2=C(S1)C=CC=C2)C1=NC2=C(S1)C=CC=C2

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,2-dibenzothiazyldisulfide
(120-78-5)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost)
1,5 µg/l
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:15

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid