2'-De(acetylmethylamino)-2'-methylmaytansine Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 03:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2'-De(acetylmethylamino)-2'-methylmaytansine

 

Stofgegevens

CAS-nummer
66547-09-9
EG-nummer
636-289-0

Engelse naam
2'-De(acetylmethylamino)-2'-methylmaytansine
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 03:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 03:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 03:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
2'-De(acetylmethylamino)-2'-methylmaytansine
(66547-09-9)
Specifieke naam ECHA
2'-De(acetylmethylamino)-2'-methylmaytansine
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid