21-hydroxy-20-methylpregn-4-en-3-one Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

21-hydroxy-20-methylpregn-4-en-3-one

 

Stofgegevens

CAS-nummer
60966-36-1
EG-nummer
262-543-1

Engelse naam
21-hydroxy-20-methylpregn-4-en-3-one
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
21-hydroxy-20-methylpregn-4-en-3-one
(60966-36-1)
Specifieke naam ECHA
21-hydroxy-20-methylpregn-4-en-3-one
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid