20-oxopregna-5,16-dien-3-β-yl acetate Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

20-oxopregna-5,16-dien-3-β-yl acetate

 

Stofgegevens

CAS-nummer
979-02-2
EG-nummer
213-558-7
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
20-oxopregna-5,16-dien-3-β-yl acetate
Molecuulformule
C23-H32-O3
SMILES
CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC=C4C(C)=O)[C@@H]3CC=C2C1
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
20-oxopregna-5,16-dien-3-β-yl acetate
(979-02-2)
Specifieke naam ECHA
20-oxopregna-5,16-dien-3-β-yl acetate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid