2,3-epoxypropyl neodecanoate Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 05:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,3-epoxypropyl neodecanoate

 

Stofgegevens

CAS-nummer
26761-45-5
EG-nummer
247-979-2

Engelse naam
2,3-epoxypropyl neodecanoate
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 05:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 05:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 05:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
2,3-epoxypropyl neodecanoate
(26761-45-5)
Specifieke naam ECHA
2,3-epoxypropyl neodecanoate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid