2,2,5,5-tetramethyltetrahydrofuran Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,2,5,5-tetramethyltetrahydrofuran

 

Stofgegevens

CAS-nummer
15045-43-9
EG-nummer
239-117-9
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
tetrahydro-2,2,5,5-tetramethylfuran
Synoniem
2,2,5,5,-tetramethyl-tetrahydrofuran
Aquo-code
2255T4C4yT4H
SIKB-id
2876
Molecuulformule
C8-H16-O
SMILES
CC1(C)CCC(C)(C)O1

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,2,5,5-tetramethyltetrahydrofuran
(15045-43-9)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
3,2 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost)
4,19 µg/l
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid