1H-PYRAZOLO[4,3-D]PYRIMIDIN-7-AMINE, 5-BUTYL-3-[6-(1-PYRROLIDINYL)HEXYL]-,(2Z)-2-BUTENEDIOATE (1:2) Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1H-PYRAZOLO[4,3-D]PYRIMIDIN-7-AMINE, 5-BUTYL-3-[6-(1-PYRROLIDINYL)HEXYL]-,(2Z)-2-BUTENEDIOATE (1:2)

 

Stofgegevens

CAS-nummer
1569897-53-5
EG-nummer
827-392-3

Engelse naam
1H-PYRAZOLO[4,3-D]PYRIMIDIN-7-AMINE, 5-BUTYL-3-[6-(1-PYRROLIDINYL)HEXYL]-,(2Z)-2-BUTENEDIOATE (1:2)
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 11:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
1H-PYRAZOLO[4,3-D]PYRIMIDIN-7-AMINE, 5-BUTYL-3-[6-(1-PYRROLIDINYL)HEXYL]-,(2Z)-2-BUTENEDIOATE (1:2)
(1569897-53-5)
Specifieke naam ECHA
1H-PYRAZOLO[4,3-D]PYRIMIDIN-7-AMINE, 5-BUTYL-3-[6-(1-PYRROLIDINYL)HEXYL]-,(2Z)-2-BUTENEDIOATE (1:2)
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid