ethyleendiaminetetraethaanzuur | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:12 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Ethyleendiaminetetraethaanzuur

Stofgegevens

 
Stofnaam
ethyleendiaminetetraethaanzuur
Stofafkorting
EDTA
Engelse naam
edetic acid
CAS-nummer
60-00-4
EG-nummer
200-449-4
Aquo-code
EDTA
SIKB-id
730
Synoniem
edetinezuur
Molecuulformule
C10-H16-N2-O8
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van ethyleendiaminetetraethaanzuur
Functionele stofgroep
indicatieve drinkwaterrichtwaarden
Chemische stofgroep
organische zuren

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:12 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:12 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm ethyleendiaminetetraethaanzuur (EDTA)
(60-00-4)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 2200 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 2200 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal)
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 22 µg/l
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - Indicatoren - Signaleringsparameters 1 µg/l
Mens Drinkwater Indicatieve drinkwaterrichtwaarde 600 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

89:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

92:

Maximaal aanvaardbare concentratie

56:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

190:

Deze kwaliteitseisen zijn bedoeld voor het signaleren van mogelijke verontreinigingen. Wanneer de aangegeven waarde (1 μg/l) wordt gemeten is er geen risico voor de volksgezondheid, maar zal er nader onderzoek plaats vinden. Deze parameters (als groep) zijn bedoeld om de kwaliteit van de bron te bewaken.

187:

Een drinkwaterrichtwaarde is een gezondheidskundig onderbouwde veilige risicogrens voor een individuele stof in drinkwater die niet wettelijk is vastgelegd.

Voetnoten

1:

Normen gelden voor som van EDTA en Na4EDTA

2:

Normen gelden voor som van EDTA en Na4EDTA

3:

De log Kp voor sediment/water is voor deze stof kleiner dan 3, afleiding van MTR sediment niet nodig.

4:

Normen gelden voor som van EDTA en Na4EDTA

5:

Deze stof valt onder de zogenaamde “overige antropogene stoffen” uit het Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregeling. Deze parameters (als groep) zijn bedoeld om de kwaliteit van de bron te bewaken en voor het signaleren van mogelijke verontreinigingen. Wanneer de signaleringsparameter van 1 μg/l wordt gemeten is er geen risico voor de volksgezondheid, maar zal er nader onderzoek plaats vinden.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:12 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:12 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten