ethyleendiaminetetraethaanzuur | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 15:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Ethyleendiaminetetraethaanzuur

Stofgegevens

 
Stofnaam
ethyleendiaminetetraethaanzuur
Stofafkorting
EDTA
Engelse naam
edetic acid
CAS-nummer
60-00-4
EG-nummer
200-449-4
Aquo-code
EDTA
SIKB-id
730
Synoniem
edetinezuur
Molecuulformule
C10-H16-N2-O8
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van ethyleendiaminetetraethaanzuur
Chemische stofgroep
organische zuren

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 15:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 15:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm ethyleendiaminetetraethaanzuur (EDTA)
(60-00-4)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 2200 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 2200 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (totaal) 22 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal)
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 22 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

89:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

92:

Maximaal aanvaardbare concentratie

99:

Verwaarloosbaar risiconiveau

56:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Normen gelden voor som van EDTA en Na4EDTA

2:

Normen gelden voor som van EDTA en Na4EDTA

3:

Normen gelden voor som van EDTA en Na4EDTA

4:

De log Kp voor sediment/water is voor deze stof kleiner dan 3, afleiding van MTR sediment niet nodig.

5:

Normen gelden voor som van EDTA en Na4EDTA

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 15:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 15:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten