ethyleendiaminetetraethaanzuur Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 7/5/2022 om: 8:58 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Ethyleendiaminetetraethaanzuur

Stofgegevens

 
Stofnaam
ethyleendiaminetetraethaanzuur
Stofafkorting
EDTA
Engelse naam
edetic acid
CAS-nummer
60-00-4
EG-nummer
200-449-4
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
EDTA
SIKB-id
730
Synoniem
edetinezuur
Molecuulformule
C10-H16-N2-O8
SMILES
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
indicatieve drinkwaterrichtwaarden
Chemische stofgroep
organische zuren

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 7/5/2022 om: 8:58 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 7/5/2022 om: 8:58 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm ethyleendiaminetetraethaanzuur (EDTA)
(60-00-4)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 2200 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 2200 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal)
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 22 µg/l
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - Indicatoren - Signaleringsparameters 1 µg/l
Mens Drinkwater Indicatieve drinkwaterrichtwaarde 600 µg/l

Toelichtende voetnoot

89:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

92:

Maximaal aanvaardbare concentratie

56:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

190:

Deze kwaliteitseisen zijn bedoeld voor het signaleren van mogelijke verontreinigingen. Wanneer de aangegeven waarde (1 μg/l) wordt gemeten is er geen risico voor de volksgezondheid, maar zal er nader onderzoek plaats vinden. Deze parameters (als groep) zijn bedoeld om de kwaliteit van de bron te bewaken.

187:

Een drinkwaterrichtwaarde is een gezondheidskundig onderbouwde veilige risicogrens voor een individuele stof in drinkwater die niet wettelijk is vastgelegd.

Voetnoten

1:

Normen gelden voor som van EDTA en Na4EDTA

2:

Normen gelden voor som van EDTA en Na4EDTA

3:

De log Kp voor sediment/water is voor deze stof kleiner dan 3, afleiding van MTR sediment niet nodig.

4:

Normen gelden voor som van EDTA en Na4EDTA

5:

Deze stof valt onder de zogenaamde “overige antropogene stoffen” uit het Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregeling. Deze parameters (als groep) zijn bedoeld om de kwaliteit van de bron te bewaken en voor het signaleren van mogelijke verontreinigingen. Wanneer de signaleringsparameter van 1 μg/l wordt gemeten is er geen risico voor de volksgezondheid, maar zal er nader onderzoek plaats vinden.

Let op!

Geprint op: 7/5/2022 om: 8:58 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten