1-ethyl-4-nitrosopiperazine Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1-ethyl-4-nitrosopiperazine

 

Stofgegevens

CAS-nummer
65504-33-8
EG-nummer
863-342-7

Engelse naam
1-ethyl-4-nitrosopiperazine
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens zelfclassificatie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
1-ethyl-4-nitrosopiperazine
(65504-33-8)
Specifieke naam ECHA
1-ethyl-4-nitrosopiperazine
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid